Dlaczego warto wspierać zabawę w szkole?

Znaczenie zabawy, połączone ze zmianami we współczesnym świecie, sprawia, iż powinien być to temat szczególnie ważny dla szkół.

W brytyjskich szkołach, które wprowadziły zabawę do codziennego planu zajęć, zarówno personel, rodzice oraz dzieci zgodnie stwierdzili, że życie szkolne uległo znacznej poprawie.

 

Dzieci uwielbiają spędzać czas na zabawie, a następnie łatwiej wracają do nauki. Są w stanie lepiej poradzić sobie z drobnymi incydentami i wypadkami. W trakcie zabawy zwiększa się ich aktywność fizyczna oraz znacznie wzrasta odporność. Na uwagę zasługuje też fakt, iż zauważono znaczne obniżenie ilości problemów behawioralnych - dzieci nauczyły się rozwiązywać problemy we własnym zakresie, nie przy użyciu siły lecz rozmowy.  Także relacje między pracownikami a uczniami uległy znacznej poprawie.

Wieloletnie badania prowadzone przez organizację OPAL wykazały, iż u dzieci mających dostęp do swobodnej zabawy zauważono znaczny wzrost kompetencji interpersonalnych, znaczny wzrost odporności na stres, rezyliencji oraz pewności siebie.

Ponadto, nauczyciele pracujący w placówkach zapewniających dzieciom swobodną zabawę, zgłaszali wydłużony czas aktywnego nauczania (o 10 minut) oraz znaczny spadek zachowań negatywnych - w tym aktów agresji przemocy.

Obniżyła się przez to również ilość czasu poświęcana na rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci.

c38©M.Simmons.jpg
c95blh.jpg
c81blh.jpg
c26hdp.JPG